Teckna vårt prisvärda serviceavtal

Vår patenterade teknologi med hög biologisk rening gör att det blir väsentligt mindre slam och krävs betydligt mindre flockningsmedel än de en och tvåkammarsystem som idag finns på marknaden och som inte är mycket mer än en septitank med vattenomrörning. … Read More