FAQ

Hur mycket skötsel är det med ett reningsverk ?

Vi rekommenderar att ni tecknar vårt serviceavtal och då kommer vi två gånger per år och ser till att allt fungerar som det skall och fyller på flockningsmedel om det behövs. Det innebär att ni får en helt problemfri hantering. Det enda som behövs är att beställa slamtömning, normalt sett en gång per år.

Kan reningsverket hantera fler personer än klassificerat tillfälligt ?

Reningsverket är byggt för att hantera det vi kallar extremflöden, dvs tillfälliga toppar. Eftersom vi har en väl tilltagen storlek på våra reningsverk, så hanteras detta utan några extra tillfålliga utsläpp.

Kan reningsverket stå oanvänt på vintern ?

Reningsverket klarar av att stå minst 180 dagar utan användning. Sedan är det bara att börja använda det igen som vanligt.

Vad gör man med vattnet som kommer ut ur reningsverket ?

Vattnet från reningsverket är klassat som tekniskt vatten och är helt luktfritt och klart. Det går att släppa ut i naturen som dagvatten, men det fungerar också alldeles utmärkt att t.ex. vattna gräsmattan eller tvätta bilen med.

Kan man installera era reningsverk nära vattentäkter eller känsliga områden ?

Våra reningsverk uppfyller hög skyddsklass enligt naturvårdsverket och kan installeras på känsliga områden.

Hur lång tid tar det att installera ?

Det beror på bl.a. markförhållanden, men eftersom vi bara har en enhet att installera tar det normalt ca en dag att jämföra med två eller tre dagar för system med flera enheter.

Hur ofta behöver man fylla på fosforfällan ?

Eftersom vi renar bort mycket av fosforn biologiskt tack vare vår vattenflödeslabyrint, VFL, så räcker det normalt att fylla på en gång per år. Om du tecknar serviceavtal så löser vi detta åt dig när vi gör service på enheten.

Hur många procent slam skall det vara i reningsverket ?

Våra reningsverk, som det flesta, fungerar som bäst mellan 30% och 70% slammängd. Därför rekommenderar vi inte att man suger upp allt slam ur verket när man har tömning.

Hur många enheter består era reningsverk av ?

Våra reningsverk består av en enda enhet med allt integrerat. Trots detta har vi bättre rening än anläggningar med flera enheter. Installation och skötsel blir enkel och billig.

Luktar det från reningsverk ?

Våra reningsverk är helt luktfria vid normal drift. Även om man öppnar locket är det helt luktfritt. Vattnet som kommer ut ut reningsverket är så kallat tekniskt vatten och är helt luktfritt och klart. Det innebär att man kan lägga ett reningsverk nära ett bostadshus utan att få några luktproblem.

Varför har ni fem kammare när alla andra har en eller två ?

Professionella reningsverk har alltid minst fem kammare, och vi har med vår patenterade vattenflödeslabyrint, VFL, lyckats skala ner det till ett prisvärt alternativ även för privatpersoner. För att få en fullgod rening bör man ha en zon med mekanisk rening, en med anaerobisk jäsning, en denitrifikationszon, en luftningszon och en zon med sekundär sedimentering. Om man har detta får man mycket högre biologisk reningsgrad, och slipper tillsätta så mycket flockningsmedel (Aluminiumsulfat) och mängden färdigt slam blir mycket mindre. Detta innebär mindre service och färre tömningar.