Detaljerad bild av minireningsverk sedd från ovan

Därför skall du ha fem kammare i ditt reningsverk !

För att få en fullgod rening i ett reningsverk, stort eller litet, behövs dessa zoner; Mekanisk rening Anaerobisk jäsning Denitrifikations-zon Luftnings-zon Sekundär sedimentering De flesta fabrikat på marknaden har bara en luftnings-zon, och behöver en separat behållare för sedimentering, och … Read More